Náhradní valná hromada FK Čechie Dubeč

10.01.2022

výkonný výbor Fotbalového klubu Čechie Dubeč, z. s., svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat v neděli 23. ledna 2022 v 17.00 hodin na hřišti kopané v kantýně Čechie Dubeč.

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti za rok 2019 a 2020
  3. Plán rozvoje areálu v roce 2022
  4. Volba výkonného výboru a předsedy
  5. Volba kontrolní komise
  6. Akce "Zábava Čechie Dubeč" 29.1.2022
  7. Závěr


Rozhodnutí valné hromady bude platné za těchto podmínek: 
a) náhradní valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných.