Valná hromada FK Čechie Dubeč

12.11.2021

výkonný výbor Fotbalového klubu Čechie Dubeč, z. s., svolává valnou hromadu, která se bude konat v neděli 27. srpn 2021 v 17.00 hodin na hřišti kopané v kantýně Čechie Dubeč. 

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti za rok 2019 a 2020
  3. Plán rozvoje areálu v roce 2022
  4. Volba výkonného výboru a předsedy
  5. Volba kontrolní komise
  6. Akce "Zábava Čechie Dubeč" 29.1.2022
  7. Závěr


Rozhodnutí valné hromady bude platné za těchto podmínek: 

a) při zahájení v 17:00 hod. bude přítomno 50 a více % členů FK starších 18 let; 
b) nebude-li půl hodiny po zahájení přítomno 50 a více % členů FK, bude se v 17:30 hod. konat náhradní valná hromada, která bude  usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných.